kulturhusloekken foto

Velkommen til Logo 600x200 white on black JPG

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på dette link 

Husk at se vores GRATIS aktivitets grupper under fanebladet "GRUPPER"

Hjælp os! Kulturhuset mangler frivillige hjælpere samt bestyrelsesmedlemmer. Er det noget for dig, så tag en snak med Jonna på tlf. 23 25 99 08


   Oversigt, arrangementer 2019                                                                          

     26/2:  Foredragsaften: Klimaændringer                                                                         

     7/3:   Hjerneforsker Kjeld Fredens: "Kom ud i naturen"                                             12/3:  Foredragsaften: Hvalers skjulte liv                                                                     

    18/3:  KHL Generalforsamling kl 19-21                                                                          19/3:  Foredragsaften: Vores urolige klode.                                                                   

    1-5/4:Teaterfestival gratis børneteater mere herom senere.                                        9/4:  Foredragsaften: Fysikkens stråler helbreder                                                       

    19. - 21. april: Løkken Kunstfestival (se særskilt program senere)                             3/5:  Nordjysk Pigekor med vokalensemblet Kongero                                                 

    1/10:  Lisbeth Zorning:"Mønsterbryderens forbandelser..."                                       18/10:  Koncert Henning Stærk.                                                                                      

    1/11: Ølsnak og -smagning med Gert Svanborg Sloth.                                                21/11: Forfatter Simon Jacobsen: Fortid- Fremtid. Løkken i perspektiv!

 ___________________________________________________________________________________________________________________________

Kulturhusets program 2019

 
Tirsdag d. 26. februar kl. 18:45 - 21:00

KlimaændringerKlimaændringer – den danske vinkel         Foredrag med professor i klimafysik Jens Hesselbjerg Christensen
 
Hør om de atmosfæreprocesser og mekanismer som ligger bag klimaændringerne og om de FN-rapporter som i stor detalje udreder hvad vi ved om de igangværende klimaændringer, deres konsekvenser og hvad fremtiden byder på. Og hør om konsekvenserne i Danmark.
Selv om det hedder 'den globale opvarmning', rammer den i høj grad lokalt med klimaændringer som alle nationer i verden oplever på en unik måde. FNs seneste klimarapport besvarer spørgsmål som: hvad er effekterne af den globale opvarmning? Hvordan afbøder vi dem? Hvordan tilpasser vi os? 
Her i Danmark er vi heldigt stillet: vi er ikke specielt sårbare, og vi har både viden og penge så vi kan tilpasse os. Vi har dog fortsat akut behov for at få sat tal på hvor meget havet stiger, hvor kraftige skybrud vi skal dimensionere kloakkerne til og hvor lange tørkeperioder og hvor varme hedebølger fremtidens somre byder på. Kun med den viden kan vi designe et Danmark der kan stå imod – og måske endda udnytte – de klimaændringer som uundgåeligt vil finde sted selvom Parismålene skulle blive indfriet. Og det kan gå helt galt hvis det vilde vejr rammer os uforberedt. Men samtidig må man spørge: ”Hvilken ekstra viden der skal til før vi tager klimaforandringerne og deres effekter alvorligt nok til at vi faktisk laver noget om?” 
Foredraget stiller skarpt på danske forhold og dansk sårbarhed i forhold til de forandringer vi allerede oplever.   
 
Fri entre til Kulturhus Løkkens foredragssal på Løkken Skole. Indgang fra skolens p-plads på Studievej. Der kan købes forfriskninger.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Torsdag d. 7/3 2019 kl. 19:30
Kjeld Fredens 
Kjeld Fredens    "Kom ud i naturen"
 
Kjeld Fredens er en af landets mest benyttede foredragsholdere og har i mere end 25 år underholdt fulde sale om vores forunderlige hjerne. Altid med en god kombination af indsigt passion og humor.
Denne aften vil Kjeld Fredens tale om emnet og sin forskning om naturen, dens betydning og det miljø der i den grad gavner vores mentale udvikling og holder hjernen frisk.
Kom og hør Fredens redegøre for naturen, som et gratis tilbud uden bivirkninger, som han mener vi bør tage imod, idet fysisk og mental sundhed er afgørende i et accelererende samfund.
Læring med kroppen forrest er den naturlige måde, børn og unge lærer på, men også den foretrukne strategi i alle aldre, når der skal læres noget nyt. Vi er noget i kraft af, hvem vi er, hvad vi kan, og hvor vi befinder os. Vi tænker ikke alene med hjernen. Det er individet, der tænker og lærer noget, og kroppen er brobygger mellem hjerne og omverden.
 
Kjeld Fredens er adj. professor Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi. Han er læge og har været hjerneforsker ved Århus Universitet, seminarierektor, udviklings- og forskningschef ved Vejlefjord Neurocenter, vismand i Kompetencerådet.
Kjeld Fredens er ivrig foredragsholder og forfatter til 187 artikler og 8 bøger blandt andet “Mennesket i hjernen” (2012), “Sundhedsfremme i hverdagen” (2011) og den nyeste “Læring med kroppen forrest”, Hans Reitzels forlag (2018).
 
 
Billetpris kr. 140,-  inkl gebyr / medl 120,-  inkl. gebyr på www.billetten.dk 
  
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Tirsdag 12/3 2019, kl. 18:45 - 21:00
 
Hvaler
Hvalernes skjulte liv                Foredrag med professor i sansefysiologi Peter Teglberg Madsen
 
Tag med verdens mindste hval, marsvinet, på jagt i danske farvande og prøv at forstå hvordan en kaskelothval holder vejret i to timer. Og hør hvordan hvalerne, hvis forfædre var landdyr tæt beslægtet med nutidens grise, har tilpasset sig livet i vand.
Hvalernes forfædre var landdyr tæt beslægtet med nutidens grise og kameler. For mere end 30 mio. år siden forlod disse pattedyr landjorden til fordel for et liv i vand. De nulevende hvalarter har i ekstrem grad tilpasset sig til et liv i en lang række forskellige vandmiljøer – fra dybe oceaner til lave floder. 
I mange år har forskere kun fået indsigt i hvalernes liv ved at studere dem i den korte tid de befinder sig ved overfladen eller ved at dissekere døde hvaler og herudfra gætte sig til, hvordan de lever. Men ny teknologi har i de sidste ti år givet forskerne enestående muligheder for at studere hvalernes fysiologi og adfærd langt til havs og mens hvalerne er neddykket. 
I foredraget tager vi blandt andet med verdens mindste hval, marsvinet, på jagt i danske farvande, og vi prøver at forstå hvordan en kaskelothval holder vejret i to timer, hvordan en grønlandshval undgår at fryse ihjel og hvordan en blåhval tager 70 tons vand ind i munden uden at rykke kæberne af led. Og så dvæler vi ved hvordan hvalerne har tilpasset sig livet i vand – en verden der er vidt forskellig fra den deres forfædre på land vandrede rundt i.  
 
Fri entre til Kulturhus Løkkens foredragssal på Løkken Skole. Indgang fra skolens p-plads på Studievej. Der kan købes forfriskninger.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 
Tirsdag d. 19/3 2019, kl. 18:45 - 21:00
 
Vores urolige klode
Vores urolige klode            Foredrag med lektor i geofysik Bo Holm Jacobsen
 
Trods vor magt over naturen udgør jordskælv og tsunamier stadig voldsomme og uforudsigelige trusler mod liv, ejendom og infrastruktur. Men jordskælv holder også Jordens overflade ung, frugtbar og oven vande og afslører detaljer om Jordens dybe indre.
Det er klodens urolighed som holder Jordens overflade beboelig og smuk for væsener som os.
Men i en verden hvor mennesket i stigende grad er herre over sine eksistensvilkår, står jordskælv og tsunamier tilbage som nogle særligt voldsomme og uforudsigelige trusler som vi gerne vil forstå for bedre at kunne beskytte liv, ejendom og infrastruktur. 
En positiv sideeffekt af jordskælvsbølger er at de også spiller den centrale rolle i forskernes forståelse af Jordens indre: et globalt net af tusinder af seismometre danner samlet set det indadrettede ”Hubble-teleskop” som giver meget detaljerede billeder af Jordens indre struktur, og det giver os indsigt i den ”motor” som former oceaner, bjergkæder og vulkaner.
Under foredraget får du lejlighed til at lytte til jordskælv og forske lidt med ørerne: kan man høre om Jorden er smeltet indeni?  
 
Fri entre til Kulturhus Løkkens foredragssal på Løkken Skole. Indgang fra skolens p-plads på Studievej. Der kan købes forfriskninger.
________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Tirsdag d. 9/4 2019, kl. 18:45 - 21:00
 
Fysikkens stråler
Når fysikkens stråler helbreder          Foredrag med professor i medicinsk fysik Kari Tanderup 
 
Hør om fysikken bag at stråler kan slå kræftceller ihjel og bidrager til at mange af os nu overlever kræft. Hør om den store, nye danske accelerator som fra 2019 tilbyder danske kræftpatienter avanceret og mere skånsom strålebehandling med partikelterapi.
Kræft er en sygdom hvor unormale celler deler sig uden kontrol. Hver tredje dansker får kræft og langt de fleste af os får derfor kræft tæt ind på livet – enten selv som patient eller som nær pårørende. Kræft er en alvorlig sygdom, men moderne behandling med kirurgi, stråler og medicin betyder at seks ud af ti kræftpatienter overlever kræft i mindst fem år. 
Forskningen giver os løbende ny viden om strålernes virkning på kræft og på vores krop, og du vil høre hvordan forskerne til stadighed udvikler teknologier til at gøre stråler mere fokuserede så flere patienter kan helbredes samtidig med at byrden af bivirkninger mindskes.
Du vil også høre om nyeste skud på stammen: den store, nye danske accelerator som fra 2019 vil tilbyde en række danske kræftpatienter avanceret og mere skånsom strålebehandling med partikelterapi.
 
Fri entre til Kulturhus Løkkens foredragssal på Løkken skole. Indgang fra skolens p-plads på Studievej. Der kan købes forfriskninger.
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
plakat kunstfestival 201919. - 21. april,  alle dage åben kl. 10 - 17 (påsken)
 
 
Løkken Kunstfestival 2019
 
Kulturhus Løkken, hele skolen og bibliotek samt Løkken sognegård vil summe af liv, musik, foredrag, aktiviteter for børn og voksne og fantastisk kunst i 3 dage i påsken samt forhåbentlig Løkken By-mur projekt! 
Mød udstillere og foredragsholdere som Jens Sørensen, Lise Vestergaard, Jane Mikolajewich, Maria Jensen, Claus Hassing, Anni Duch, Annette Ulbrichsen, Lena Brammer Klokmose, Ulla Viborg, Kirsten Andreasen, John Kristensen, Lars K Hansen, Jørgen Ussing, Jon Risdahl, Dorte Friis, Lene Marie Brix og mange flere. 
Programmet er fortsat under udarbejdelse og vil blive opslået her på hjemmesiden, under eget faneblad samt på Facebook.
Det bliver en kæmpe oplevelse for alle!!
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Nordjysk pigekorFredag d. 3/5 2019, kl. 19:30
 
Nordjysk Pigekor in koncert m. Kongero
 
Kom og hør Nordjysk Pigekor i koncert med vokalensemblet Kongero som består af 4 svenske kvinder, som synger traditionelle svenske folkesange i en moderne acapella version.
Kongero er en stor inspirationskilde for Nordjysk Pigekor.
 
Nordjysk Pigekor kan i 2019 fejre 55 års jubilæum, og er som bekendt hjemmehørende i Hjørring Kommune. NordjyskPigekor synger traditionelle danske sange samt rytmiske kor-arrangementer på et korteknisk meget højt niveau. 
Kongero 
Nordjysk Pigekor deltager i 2019 i European Choir Games i Gøteborg, hvor pigekoret skal dyste med ikke mindre end 70 andre meget dygtige kor fra 24 forskellige lande. 
 
I 2017 deltog Nordjysk Pigekorligeledes i en stor international korkonkurrence i Rom, hvor pigekoret vandt både guld- og sølv-diplom, hvilket vidner lidt om Nordjysk Pigekors meget høje niveau inden for klassisk korsang. 
 
Til koncerten i Løkken den 3. Maj deltager også sangere fra Klarup Pigekor, som er NordjyskPigekors 
venskabskor. 
Dirigent: Christina Kjærulff
 
Billetter a 120,- kr. inkl. gebyr kan købes på www.billetten.dk 
 

Tirsdag 1/10 2019 kl 1930

Lisbeth Zorning
Lisbeth Zornig "Mønsterbryderens velsignelser og forbandelser". 


Et foredrag om barndommens lange skygger, prisen for et mønsterbrud og livet som voksen med senfølger. Det kan se smukt ud på overfladen, men de fleste mønsterbrydere kæmper med et mørke og har dage, hvor både lys og håb ligner flygtige drømme. Hvordan håndterer man det?

Lisbeth Zornig Andersen fortæller i dette foredrag om sin barndom, ungdom og voksentilværelse, hvor hun trækker på understøttende faglige betragtninger. Hun voksede op i et hjem præget af seksuelle overgreb, vold og fattigdom, men fik alligevel en universitetsuddannelse som økonom, blev mor til fem børn, gjorde karriere i IT-branchen og blev børnerådsformand. Umiddelbart lyder det som en lykkelig fortælling. Men her fortæller Lisbeth om vrangsiden, når barndommen kaster lange skygger ind i voksenlivet, hvor skam, angst, mistillid, søvnbesvær og grænseløshed er faste følgesvende.

Foredraget henvender sig til alle, der kæmper med livet på ulige vilkår, men også til dem, der lever sammen med eller arbejder fagligt med mennesker, der ikke fik helt det samme med i bagagen og har brug for en hånd i ryggen og et kys i panden.

Stikord til dagen:
· Seksualitet og samliv
· Valg eller fravalg af børn - forældreskabet
· Karriere og arbejdsnarkomani
· Tilgivelse, forståelse eller afstandtagen til familien?
· Psykiske og fysiske overgreb i barndommen
· Facaden
· Det lave selvværd
· Selvmedicinering
· Terapi
· Den vigtige anden og pårørendes betydning

Foredraget tager udgangspunkt i Lisbeths selvbiografiske bog, bestselleren ”Zornig – fra vred til voksen”, om at leve et til tider ret rodet og ukønt liv som karrierekvinde, mor, hustru og offentlig person, når man har en hel del unoder med i bagagen fra en utæmmet barndom i den sociale skyggeside af samfundet.

Billetter à 225,- kr. kan købes på herstående link:    Link til billetkøb på Safeticket

____________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Henning StærkFredag 18. oktober 2019 kl. 19:30 
 
Henning Stærk "The Never Ending Tour"                Link til Henning Stærks hjemmeside
 
I 2019 fylder Henning 70 år og det fejrer han med manér sammen med sit store og trofaste publikum i det ganske land, når han med sit velspillende band fortsætter ”The Never Ending Tour”.
Henning Stærks første single kom allerede i 1967 - for mere end 50 år siden. Den var på 7” vinyl, som var datidens medie. I 2017 og 2018 udgav Henning så hans seneste singler digitalt: ’Big Boss Man’ og ’Someone You Love’ som er skrevet af Tina Dickow. 
Siden Henning Stærk begyndte at spille, har det altid været kontakten med publikum og livekoncerten, der har været ledestjerne for hans vej. Selv efter mere end 3000 koncerter og i en alder af 69, glæder han sig, hver gang han skal afsted. Og der skal meget til at holde ham fra det. 
Derfor fortsætter tourbussen ufortrødent med at rulle i 2019.
”Lysten til at spille er stadig fuldstændig intakt. Og med årene er jeg blevet stadigt gladere for at spille lige nøjagtig den musik, jeg holder allermest af,” siger Henning Stærk.
 
Billetter à 230,- kr. incl. gebyr købes på www.billetten.dk        -       Koncerten er støttet af Hjørring Kommunes frie kulturmidler.
_________________________________________________________________________________________________________________________
 
Ølsnak og smagningFredag d. 1/11 2019, kl. 19:30
 
Ølsnak og -smagning
 
Hør om øl og få en tsunami af smagsoplevelser hos Kulturhus Løkken. Smag skønt øl og oplev den mangeårige ølentusiast
 
Gert Svanborg Sloth fortælle om øllets mangfoldige forunderlige verden. Gert skriver for Danske Ølentusiasters medlemsblad ØLentusiasteN og har gennem 14 år været aktiv i foreningen ,både lokalt, regionalt og nationalt. Han har været Lokalformand hos Danske Ølentusiaster i Aalborg i 10 år og regionsredaktør for Danske Ølentusiaster i Nordjylland lige så længe. 
Kom og smag eksclusive øl fra præmierede bryggerier primært i Danmark og hør den gode historie rundt om øl. Der vil blive præsenteret 6-10 forskellige fantastiske øl. Du får 10 cl af hver og sørg venligst for sikker hjemtransport. Hold øje med www.kulturhusloekken.dk for evt tilkøb af let anretning. 
 
Billetter à 200,- incl. gebyr kan købes på www.billetten.dk  
_______________________________________________________________________________________________________________________________
 
Simon JacobsenTorsdag d. 21/11 2019, kl. 19:30
 
Simon Jacobsen
 
Simon Jacobsen - forfatter, historiker og foredragsholder.
Uden fortid - ingen fremtid - Løkken har en glorværdig fortid og spændende fremtid!
Simon Jacobsen hylder det gamle Churchill-citat om, at et folk, der ikke kender sin fortid, har ingen fremtid. Jacobsens foredrag tager udgangspunkt i Løkken glorværdige fortid, som han har studeret og forsket i de seneste år. I 2016 skrev han Løkken Museums Ladepladsen der beskrev de gamle klassiske sommervillaer i 1. klitrække og i 2018 skrev han om "Den hvide by", Løkkens badehuse gennem tiden. I nogle år har han også været skribent i Vendsyssel Årbog, bl.a. i 2017 med "Badegæster i Løkken gennem 100 år" og 2018 med " Eneboeren i Furreby og den rige guldvarefabrikant fra København". I 2018 udkom også hans store Løkkenbog "Den store vækkelse". Nu i efteråret udkommer Aalborgbogen med temaet: "Aalborgensiske landliggere ved Vestkysten fra Rødhus til Furreby" som Jacobsen også er forfatter af. 
Kom og hør Simon Jacobsens spændende foredrag som vil være opdelt i 2 afsnit, først om Jacobsens store viden om Løkken historie
generelt og derefter Løkkens helt specielle kirkehistorie og hvem ved hvad der kommer på af den vidende og engagerede
foredragsholder? 
 
Billetter à 100,- kr. incl. gebyr (medlemmer 80,- kr.) kan købes på www.billetten.dk      
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Se vores afviklede arrangementer  HER

FRIVILLIG MEDHJÆLPER? Er du frisk og ligetil og humørfyldt? 

Har du lyst at bidrage til at Løkken kan have et kulturhus? Så kom og vær medhjælper i kulturhuset! Vi mødes og stiller stole, borde og bar op og til nogle arrangementer laves der kaffe, kage og mad. Jo flere vi er, jo bedre og sjovere er det. Du skal helst kunne kommunikere over facebook. Hold dig ikke tilbage, hvis du har lidt kulturel interesse og har lidt tid til overs.

Kontakt os på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. TLF  60900255 / 23259908


KHL har sammen med gæster og lokale sponsorer opsat en hjertestarter ved Molelejet. Kontoen 9033-1109286 er åben for alle i byen der vil støtte vedligehold af hjerterstarteren på molen!
 
Bliv støttemedlem af Kulturhus Løkken ved at indbetale 100,- kr/ pers 200 ,-kr/ Husstand
 Husk data!!
Mobilepay: 45007
Konto nr 9033-0000599085
 
Følg os på:
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Telefon: (+45) 60 90 02 55 / (+45) 23 25 99 08