Privatlivspolitik

Personlivspolitik for Kulturhus Løkken. CVR 32631452.

Vi opbevarer og behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger.

Kulturhus Løkken er dataansvarlig og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:

                   Kulturhusets formand på mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Behandling af personoplysninger.

Vi behandler følgende personoplysninger.

  1. Støttemedlemmer og brugere.

     - navn, adresse, mail, indmeldelsesdato.

  1. Frivillige hjælpere.

   - navn, adresse, mail.

  1. Kunstnere.

   - navn, adresse, mail, telefon, cpr. nr., CVR nr., bankkonto nr.

Indsamling af personoplysninger.

Kulturhus løkken har og opbevarer alene de oplysninger, som du har givet os.

Formålet med behandling af dine personoplysninger.

Støttemedlemmer og brugere: oplysninger bruges til udsendelse af nyhedsbrev samt kontakt i forbindelse med fornyelse af medlemskabet samt kontakt ifb. med arrangementer.

Frivillige hjælpere: oplysninger bruges til kontakt i forbindelse med vagtskema og planlægning af arrangementer.

Kunstnere: oplysninger bruges til kontakt vedr. planlægning af kunstnerens optræden, overførsel af honorar samt indberetning til Skat og Koda.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser.

I det omfang vi behandler dine personoplysninger, sker det alene på baggrund af Kulturhus Løkkens berettigede og legitime interesser som er beskrevet herover under Formålet med behandling af dine personoplysninger.

Samtykke.

Vi behandler kun de oplysninger du på egen foranledning har givet os til de formål, som du ved overgivelsen var bekendt med. Behandlingen hos os sker derfor uden dit yderligere samtykke.

Vi indhenter dit samtykke, hvis vi ønsker at bruge dine personoplysninger til andre formål, som ikke er beskrevet under Formål med behandling af dine personoplysninger.

Videregivelse af dine personoplysninger.

Støttemedlemmer, brugere og frivillige hjælpere: Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for kulturhuset.

Kunstnere: Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for kulturhuset bortset fra nødvendig, lovmæssig indberetning til Skat og Koda.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger.

Personoplysninger tilhørende støttemedlemmer, brugere og frivillige hjælpere opbevares på separate computere med adgangskode hos formand og kasserer. Den siddende bestyrelse er brugere af personoplysningerne.

Personoplysninger tilhørende kunstnere opbevares på separate computere med adgangskode hos formand og kasserer, som også er brugere af personoplysningerne samt kontrakter i papirform opbevares i kulturhusets aflåselige arkiv.

Støttemedlemmer, brugere og frivillige hjælpere: Oplysninger slettes, når vedkommende ikke mere er aktiv eller støttemedlem i kulturhuset.

Kunstnere: Oplysninger opbevares i 5 år.

Dine rettigheder.

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

  • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig. Det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
  • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
  • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring.
  • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt formål (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtig som mulig.

Revision af privatlivspolitikken.

Vi forbeholder os ret til at ændre kulturhusets privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.

Løkken 25. maj 2018